DS Consolidation


DATEV SINFOPAC Consolidation ofereix un alt nivell d’automatització en l’elaboració dels estats financers consolidats i l’informe. Permet la consolidació global, proporcional i posada en equivalència a través de diferents esquemes en base a plans comptables Internacionals.

Es faciliten plantilles de documents específics per a la redacció final de l’informe del grup corporatiu. L’elaboració del informe es fa directament en DATEV SINFOPAC Audit gràcies al programa DATEV SINFOPAC Consolidation.
  • Instalacions possibles:

    • Local
    • Client-Server
    • Cloud
Un grup d’empreses comprèn una sèrie de empreses jurídicament independents que són econòmicament dependents les unes de les altres. Aquestes empreses es presenten en els estats financers consolidats com si fossin una única empresa jurídicament independent. Per això és necessari eliminar les transaccions comercials internes de las empreses del grup i la interdependència financera dels estades financers consolidats.

Les nostres solucions de consolidació agilitzen l’elaboració de los estats financers consolidats i la documentació dels resultats. En primer lloc, es combinen els diferents estats financers de les empreses del grup en un estat financer consolidat. El software li ajuda a això, entre altres coses, mitjançant la conversió de moneda i amb la transferència de cadascun dels estats financers a l’estructura del sistema del grup empresarial. A continuació, pot realitzar les mesures de consolidació requerides en els estats financers consolidats, amb el fi d’eliminar les transaccions comercials internes.

Juntament amb el programa de consolidació es facilita un mòdul d’informe que permet una fàcil elaboració de l’informe. 
HARDWARE WORKSTATION:
Processor: Intel Core i5, AMD FX4
RAM: 4 GB
Hard disk: available space 250 GB
Network adapter: Gigabit Ethernet
SOFTWARE:
Windows 7 (32 / 64 bits): Professional with SP1, Enterprise with SP1 or Ultimate with SP1
Windows 8.1 (64 bits): Professional with Update 1 or Enterprise with Update 1
Windows 10 (64 bits): Pro or Enterprise
Microsoft Office: 365 full desktop installation, 2007 with SP3, 2010 with SP2 or 2013 with SP1

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Si desitges programar una reunió, si us plau indica'ns en quina data podem reunir-nos.