DS Mostreig


Amb DATEV SINFOPAC Mostreig podrà donar la mateixa probabilitat de selecció a tots els elements de la població, calcular una mida de mostreig optimitzada d’acord a les necessitats de la prova a realitzar i obtenir una conclusió objectiva, fonamentada en els criteris de precisió i confiança aconseguits, complint en tot moment amb les exigències normatives.
  • Instalacions possibles:

    • Com mòdul addicional a Datev Sinfopac Audit
    • Standalone
Ofereix la possibilitat d’executar simulacions quan no és possible disposar de les dades a tractar en suport informàtic, analitzar dades quan podem importar les dades a tractar i automatitzar tot el procés de Mostreig. I a més, en la versió integrada, permet la creació automàtica de poblacions des de DATEV SINFOPAC Diari.

Els resultats poden imprimir-se i exportar-se a fitxers en diversos formats (XLS, PDF, DOC, etc.)

En cas de treballar també amb el programa principal de auditoria de Datev (DS Audit) també es pot integrar automàticament en el “Expedient electrònic” del client (i per a cada exercici).

En el procés de Mostreig mai va ser tan fàcil, definir la població, de la unitat de mostreig i del error, definir materialitat (precisió) i el risc (confiança), determinar la mida de la mostra, seleccionar la nostra i aplicar procediments, como avaluar els resultats obtinguts i inferir sobre la població. 
HARDWARE WORKSTATION:
Processor: Intel Core i5, AMD FX4
RAM: 4 GB
Hard disk: available space 250 GB
Network adapter: Gigabit Ethernet
SOFTWARE:
Windows 7 (32 / 64 bits): Professional with SP1, Enterprise with SP1 or Ultimate with SP1
Windows 8.1 (64 bits): Professional with Update 1 or Enterprise with Update 1
Windows 10 (64 bits): Pro or Enterprise
Microsoft Office: 365 full desktop installation, 2007 with SP3, 2010 with SP2 or 2013 with SP1

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Si desitges programar una reunió, si us plau indica'ns en quina data podem reunir-nos.