Perfecció en el procés de l’auditoria amb una solució actualitzada, completa i d’alt rendiment. 

DATEV SINFOPAC Audit és una plataforma integral, dissenyada per al treball d’auditoria per professionals de diferents països europeus , aquest objectiu és, a més de satisfer les exigències de la harmonització legislativa d’inspiració internacional, com les Normes Internacionals d’Auditoria NIA i les Normes Internacionals de Informació Financera NIIF, per a garantir la homogeneïtat i qualitat en el treball dels auditors en els diferents paises, respectant el seu idioma i particularitats. 
  • Instalacions possibles:

    • Local
    • Peer to Peer
    • Client-Servidor
    • Cloud
DATEV SINFOPAC Audit aporta solucions automàtiques de captura de dades (interins o finals), planificar el treball, facilitar el coneixement de l’entitat, avaluar el seu control intern, la revisió analítica, la interrelació riscos i materialitat, crear, evidenciar i documentar els papers de treball i, de forma molt especial, seguir el grau de compliment de la normativa aplicable a l’entitat i al sector en el que esta operant, facilitant les conclusions amb base de formules objectives que recolzen el judici professional del auditor. 

Cada etapa es realitza en un programa central únic. Ja no és necessari saltar d’un producte a un altre, ni familiaritzar-se amb diferents aplicacions.
HARDWARE WORKSTATION:
Processor: Intel Core i5, AMD FX4
RAM: 4 GB
Hard disk: available space 250 GB
Network adapter: Gigabit Ethernet
SOFTWARE:
Windows 7 (32 / 64 bits): Professional with SP1, Enterprise with SP1 or Ultimate with SP1
Windows 8.1 (64 bits): Professional with Update 1 or Enterprise with Update 1
Windows 10 (64 bits): Pro or Enterprise
Microsoft Office: 365 full desktop installation, 2007 with SP3, 2010 with SP2 or 2013 with SP1

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Si desitges programar una reunió, si us plau indica'ns en quina data podem reunir-nos.