DS Inspector


Un programa central per a tots els anàlisis de dades digitals amb alt rendiment en processament de dades. De fàcil ús i molt flexible. Obtingui resultats significatius tant reduint  hores de formació com en la qualitat dels reports obtinguts.
  • Instalacions possibles:

    • Local
    • Client-Server
    • Cloud
La col·laboració SINFOPAC INTERNACIONAL i DATEV amb ACL brinda prestacions d’anàlisis de dades en una varietat de processos d’auditoria preprogramats, de diverses àrees de pràcticament qualsevol font, en qualsevol sistema, estan ubicats en "mainframes", servidors, sistemes heretats o xarxes. Independentment de la mesura de l’arxiu, les dades es poden analitzar i interpretar de forma senzilla i ràpida amb funcions integrades de creació d’informes. 

Amb aquests passos d’anàlisis configurats i automatitzats, obtindrà una gran ajuda en el procés de auditoria amb controls de plausibilitat. Fins i tot l’usuari menys expert pot utilitzar aquest software i beneficiar-se d’un anàlisis exhaustiu de dades digitals. El software s’ocupa de l’anàlisi i l’usuari es pot concentrar en interpretar el resultat des d’una visió panoràmica completa. 
HARDWARE WORKSTATION:
Processor: Intel Core i5, AMD FX4
RAM: 4 GB
Hard disk: available space 250 GB
Network adapter: Gigabit Ethernet
SOFTWARE:
Windows 7 (32 / 64 bits): Professional with SP1, Enterprise with SP1 or Ultimate with SP1
Windows 8.1 (64 bits): Professional with Update 1 or Enterprise with Update 1
Windows 10 (64 bits): Pro or Enterprise
Microsoft Office: 365 full desktop installation, 2007 with SP3, 2010 with SP2 or 2013 with SP1

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Sol·licitut d'una Demo

Completa el següent formulari per a obtenir més informació.

Si desitges programar una reunió, si us plau indica'ns en quina data podem reunir-nos.